Częstochowa

Przemysł zaczął rozwijać się w Częstochowie na początku lat 70. XIX wieku 40 Pierwszym większym przedsiębiorcą w Częstochowie był Berek Kohn , który w 1869 r. uruchomił razem z Adolfem Oderfeldem drukarnię i zakład litograficzny W 1897 r. w podczęstochowskim Rakowie Bernard Hantke uruchomił obecną Hutę Częstochowa. W okresie powstania styczniowego w okolicach miasta dochodziło do licznych potyczek oddziałów powstańczych z wojskami rosyjskimi 39. Plan połączenia miast podjęto w 1823 roku, a jego opracowaniem zajął się inżynier wojewódzki Jan Bernhard , który w 1819 roku wytyczył Aleję Panny Maryi (obecnie Aleja Najświętszej Maryi Panny ). Formalnie oba miasta zostały połączone w jedno 19 sierpnia 1826 roku 8 Po połączeniu obu miast Częstochowa pod względem liczby ludności wysunęła się na czwarte miejsce w Królestwie, po Warszawie , Lublinie i Kaliszu.

Kościół św. Zygmunta , miejsce odbycia jedynego w historii Częstochowy sejmiku. W 1717 roku klasztor otrzymał przywilej nadający Częstochówce prawa miejskie jako Nowa Częstochowa 36 Nowe miasto zostało jednak zrujnowane w okresie konfederacji barskiej 37. W okresie staropolskim miasto Stara Częstochowa wielokrotnie procesowało się z klasztorem jasnogórskim w sprawie łamania praw miejskich przez zakon i zagarniania zysków z handlu z pielgrzymami 28 Kolejny okres rozwoju nastąpił w XVI wieku w związku ze szczodrością króla Polski Zygmunta I , który nadał miastu liczne przywileje 29 W latach 1625-1630 region dotknięty został zarazą 29.

W latach 1370-1393 Częstochowa stanowiła lenno Władysława Opolczyka 1 W tym okresie ustaliło się określenie miasta Częstochowy nazwą Stara Częstochowa, a należącej do ufundowanego w 1382 r. klasztoru Jasna Góra wsi na wzgórzu Częstochówką. Według legendy, nazwa Częstochowa oznacza osadę założoną przez osobę imieniu Częstoch , jednak pierwsza wzmianka niej pochodzi z 1220 roku, z dokumentu biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża W pobliżu Częstochowy leżała wówczas druga wieś, Częstochówka 27 Kwestia daty nadania osadzie praw miejskich jest niejednoznaczna 28 , ale określa się to zdarzenie na okres pomiędzy 1370 i 1377 rokiem 1 Częstochowa przeżyła dynamiczny rozwój w wieku XIV, któremu sprzyjało położenie na szlaku łączącym Małopolskę z Wielkopolską 27. W tym samym roku miasto otrzymało tytuł Lidera Małopolski za rewaloryzację alei Najświętszej Maryi Panny 24 23 sierpnia 2006 roku w krakowskich Sukiennicach wywieszony został herb Częstochowy 25 W 2008 roku, po raz kolejny, Częstochowa otrzymała tytuł Lidera Małopolski, tym razem za rewaloryzację parków podjasnogórskich 26.

Częstochowa, chcąc podkreślić swoje historyczne i kulturowe związki z regionem małopolskim, przystąpiła w kwietniu 2007 do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski , skupiającego obszary należące historycznie do Małopolski, a w wyniku reform administracyjnych przyłączonych do innych województw. W wyniku reformy administracyjnej z 1999 roku Częstochowa została przyłączona do województwa śląskiego Częstochowa przed II wojną światową należała do województwa kieleckiego , stąd niektórzy lokalni politycy ubiegali się (wraz z Kielcami i Radomiem ) utworzenie województwa staropolskiego. Częstochowa w granicach Korony Królestwa Polskiego jako Czestochow na mapie Wacława Grodzieckiego wydanej w 1592 roku.

Łączna powierzchnia lasów w granicach Częstochowy wynosi 648,8 ha 21 , ponadto powierzchnia parków i skwerów wynosi 155 ha 22. Średnia temperatura i opady dla Częstochowy. W Częstochowie niewiele jest dni bezwietrznych.

Piramida wieku mieszkańców Częstochowy w 2014 roku 19. Największą populację Częstochowa odnotowała w 1993 r. – według danych GUS miasto miało 259 864 mieszkańców potrzebny przypis. Wykres liczby ludności Częstochowy na przestrzeni dwóch ostatnich stuleci:

Struktura demograficzna mieszkańców Częstochowy według danych z 31 grudnia 2012 2 : Ponowne rozszerzenie granic miało miejsce w 1952 roku, gdy przyłączono obszary łącznej powierzchni 45,88 km², co dało powierzchnię 93,04 km² 18 Od 1977 roku powierzchnia miasta wynosi 160 km² 2. Powierzchnia miasta wynosiła wówczas 47,16 km².

Obszar Częstochowy po utworzeniu miasta na początku XIX wieku wynosił 33,06 km² i nie zmieniał się do okresu międzywojennego, gdy w latach 1928 i 1930 przyłączono do miasta obszary powierzchni 14,13 km². Nazwę miejscowości w zlatynizowanej staropolskiej formie Czanstochowa wymienia w latach (1470-1480) Jan Długosz w księdze Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis 16 W księdze tej wymienia również jako osobne miejscowości obecne dzielnice miasta jak: Błeszno jako Bleyschno, Dźbów w formie Dzbow, Wrzosowiak w formie Wrzossowa, Kiedrzyn w formie Kyedrzin, Wyczerpy-Aniołów w formie Wyczyrpi, Gnaszyn-Kawodrza w formach Gwaschyn oraz Krowodrza, Grabówka w formie Grabowka, Częstochówka-Parkitka jako Czanstochowka. Dokument wymienia także wsie, które stały się dzielnicami miasta: Mirów jako Myrow oraz Częstochówka-Parkitka jako Czanstochowka 14 Kolejna wzmianka miejscowości znajduje się w łacińskim dokumencie z 1250 roku wydanym przez papieża Innocentego IV w Lyonie gdzie miejscowość zanotowana została w zlatynizowanej, staropolskiej formie „Chanstochova” 15.

Pierwsza wzmianka Częstochowie pochodzi z 1220 roku, z dokumentu biskupa krakowskiego Iwa Odrowąża 13 , w którym miejscowość wymieniona jest jako Czanstochowa. Częstochowa jest centralnym miastem aglomeracji częstochowskiej , a także największym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i administracyjnym w subregionie północnym województwa śląskiego 9 W mieście znajduje się bazylika jasnogórska oraz klasztor na Jasnej Górze z, uważanym przez chrześcijan za cudowny , obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej – główny ośrodek kultu maryjnego i pielgrzymowania w Polsce 10 Częstochowa, pomimo tego że znajduje się w granicach województwa śląskiego, historycznie, kulturowo, etnicznie znajduje się w Małopolsce. Stara Częstochowa, obecnie część Częstochowy, została założona między 1370 i 1377 rokiem 1 i była miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego 7 Współczesna Częstochowa powstała z połączenia Starej Częstochowy z Częstochówką 19 sierpnia 1826 roku 8.

Częstochowa jest położona w północnej części województwa śląskiego 5 , nad rzeką Wartą , w trzech mezoregionach fizycznogeograficznych, należących do Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej 30 września 2014 r. miasto miało 231 115 mieszkańców 2 Jest to 13. miasto w Polsce pod względem zajmowanej powierzchni i pod względem liczby ludności (drugie wśród miast niewojewódzkich) 6. Imprezy i wydarzenia kulturalne w Częstochowie. Koleżanki i koledzy z Oddziału SEP w Częstochowie.

Ul. Ogrodowa 24/44 42-200 Częstochowa Wydawca: Katolicka Rozgłośnia Radio Fiat NIP:9491603510 REGON: 0400177336-00119. Reprezentacyjna ulica Częstochowy, wiedzie od Kościoła św. Zygmunta do parków podjasnogórskich, łącząc tereny dawnych Starej i Nowej Częstochowy. Siedziba Muzeum Historii Kolei mieści się w budynku dworca Częstochowa Stradom.

Dokumentuje dziedzictwo dotyczące przeszłości Częstochowy i całej Polski. Jedna z najstarszych instytucji kultury w Częstochowie. Najstarszy kościół w Częstochowie, powstały w XIV wieku, trójnawowy z wydłużonym prezbiterium i jedną gotycką wieżą.